27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tại lễ kỷ niệm.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X