23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Phó Thủ trưởng Trần Lưu Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Phó Thủ trưởng Trần Lưu Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự lễ kỷ niệm.

Phó Thủ trưởng Trần Lưu Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu, đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, tùy viên quân sự tham dự lễ kỷ niệm.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X