29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Lễ tưởng niệm chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Những chiến công của các cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng mãi bất tử trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam.

Những chiến công của các cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng mãi bất tử trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam.

Đoàn công tác số 15 dâng hương, hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những chiến công của các cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng mãi bất tử trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam.

Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đoàn công tác số 15 dâng hương, hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X