30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Lễ tưởng niệm chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc Đoàn công tác số 15 dâng hương, hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 15 dâng hương, hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 15 dâng hương, hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 15 dâng hương, hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 15 dâng hương, hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lễ tưởng niệm chiến sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X