30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
LỊCH SỬ CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC – KỲ 4 GIỮ VỮNG LỜI THỀ ĐỘC LẬP, CÙNG CẢ NƯỚC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

GIỮ VỮNG LỜI THỀ ĐỘC LẬP, CÙNG CẢ NƯỚC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám thành công là một bước ngoặt lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X