THÔNG TIN: Đến nay, vansudia.net đã hoàn thành xuất sắc việc giới thiệu các tỉnh, thành phố; huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố trên thư mục Địa Lý, được đông đảo bạn đọc hoan nghênh. Hiện tại vansudia.net đang xây dựng đề án lớn: Giới thiệu tất cả các xã, phường trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban Biên tập kính mong nhận được sự quan tâm và các thông tin cần thiết (bản đồ hành chính và bài giới thiệu tổng quan địa lý - lịch sử - văn hóa) của chính quyền địa phương sở tại. Đề án được thực hiện từ tháng 1-2021 đến 12-2022. Trân trọng !
Liên hệ: Bùi Xuân Mẫn; Địa chỉ trụ sở: 20 Nam Sơn 5, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Email: vansudia.vn@gmail.com ; ĐT: 0945583489
Trang chủ Lịch Sử Lịch Sử Địa Phương

Lịch Sử Địa Phương

Lịch Sử Địa Phương

TỪ ĐỒNG DÂN ĐẠI LỘC ĐẾN PHONG TRÀO    CHỐNG THUẾ NĂM 1908 Ở QUẢNG NAM                                                                      ...
CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC PHÁT HUY VAI TRÒ CĂN CỨ TIỀN PHƯƠNG, GÓP PHẦN ĐÁNH CHO MỸ CÚT, NGỤY NHÀO, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1965 – 1975) Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước từ buổi đầu quân Mỹ đổ bộ...
BƯỚC ĐÀ NẴNG TRÊN HÀNH TRÌNH LÊ VĂN HIẾN Giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Lê Văn Hiến gắn liền với thành phố Đà Nẵng quê ông, cụ thể là vào những năm 1927 - 1945, từ khi ông tham gia thành lập Chi...
THÀNH LẬP CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA KHU CĂN CỨ TRONG NHỮNG NĂM 1960 – 1965 Tháng 1 năm 1959, trong bối cảnh cách mạng miền Nam đang ở trong hoàn cảnh đen tối nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá...
CĂN CỨ B1 HỒNG PHƯỚC: BIỂU TƯỢNG CỦA NGỌN ĐÈN ĐỨNG GÁC!                                                                   Ghi chép của Nhà báo Phan Thủy              Chứng nhân một thời             Trong những năm tháng chiến tranh, ngay sát gọng kiềm kiểm soát của địch, nhân dân Hồng Phước (P. Hòa Khánh...
PHẦN THỨ HAI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TẠI CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở HỒNG PHƯỚC TỪ SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ ĐƯỢC...
NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CĂN CỨ CÁCH MẠNG B1 – HỒNG PHƯỚC ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền                               Phó trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu 5          Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu...
GIỮ VỮNG LỜI THỀ ĐỘC LẬP, CÙNG CẢ NƯỚC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) Cách mạng Tháng Tám thành công là một bước ngoặt lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ...
CĂN CỨ B1 HỒNG PHƯỚC TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC: CƠ SỞ RA ĐỜI, VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM                         Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Trang                      Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Đặt vấn đề Trong lịch sử đấu tranh giải...
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG VÀ BƯỚC ĐẦU HÌNH THÀNH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÂY DỰNG CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Ngày 01 tháng 9 năm 1858, liên quân Pháp -...
NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH NHÂN DÂN - NHÌN TỪ TRƯỜNG HỢP KHU CĂN CỨ CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC Tác giả: Thạc sĩ Bùi Văn Tiếng Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm qua, người...
PHẦN THỨ NHẤT CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC- MỘT “ĐỊA CHỈ ĐỎ” I. VÀI NÉT VỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA QUÊ HƯƠNG HỐNG PHƯỚC 1.Địa lý lịch sử và tự nhiên của căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước Căn cứ lõm cách mạng...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X