27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Lở đất tại Papua New Guinea, số người thiệt mạng tăng lên trên 670 người Lở đất tại Papua New Guinea, số người thiệt mạng tăng lên trên 670 người

Lở đất tại Papua New Guinea, số người thiệt mạng tăng lên trên 670 người

Lở đất tại Papua New Guinea, số người thiệt mạng tăng lên trên 670 người

Lở đất tại Papua New Guinea, số người thiệt mạng tăng lên trên 670 người

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X