Mức lương cơ sở 2022 với công chức, viên chức là bao nhiêu? Chế độ tiền lương mới ra sao?

Mức lương cơ sở 2022 với công chức, viên chức là bao nhiêu? Chế độ tiền lương mới ra sao?

Sau một vài năm trì hoãn bởi dịch covid 19 Bộ Nội vụ cho biết phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để hoàn chỉnh chế độ tiền lương mới.

Nghiên cứu xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới

Câu chuyện chế độ tiền lương vẫn luôn là một câu chuyện muôn thuở, được nhiều cán bộ, công chức, viên chức quan tâm. Đặc biệt, vừa qua một số lượng lớn nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt khiến nhiều người lại đặt những băn khoăn về lương của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nói chung, nhất là chế độ tiền lương cho ngành y tế và giáo dục nói riêng vì hiện nay chế độ lương vẫn còn thấp.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành được thực hiện từ tháng 10.2004 đến nay, mặc dù đã được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần nhưng tiền lương, thu nhập và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội.

Căn cứ Nghị quyết số 27/2018 của Hội nghị Trung ương 7 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới, đồng thời căn cứ tình hình kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang được áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng. Năm 2022, mức lương cơ sở này chưa thay đổi, vẫn giữ nguyên từ 01.7. 2019. Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, ngoài việc dùng để tính lương công chức, viên chức thì mức lương cơ sở còn dùng để tính các khoản sinh hoạt phí, hoạt động phí, xác định khoản tiền đóng BHXH bắt buộc tối đa,…

Che do tien luong moi ra sao min - Mức lương cơ sở 2022 với công chức, viên chức là bao nhiêu? Chế độ tiền lương mới ra sao?Riêng với ngành y tế và giáo dục, Bộ Nội vụ cho biết, viên chức ngành y tế và giáo dục ngoài việc được áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp theo chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập như viên chức nói chung còn được áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề. Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011 cho phù hợp Kết luận số 25 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 38 của Chính phủ về chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đối với ngành giáo dục được áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Khi nào thực hiện chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức?

Ban đầu, chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức dự kiến thực hiện từ năm 2021 (theo Nghị quyết 27-NQ/TW). Sau đó, Quốc hội đã lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1.7.2021 sang ngày 1.7.2022. Tuy nhiên, dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện cải cách  tiền lương, dẫn đến việc lùi cải cách tiền lương với cán bộ công chức, viên chức.

Như vậy, thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2022, Quốc hội đã quyết định lùi thực hiện chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức. Đồng thời, yêu cầu tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để thực hiện chế độ tiền lương mới vào thời điểm thích hợp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây