23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
NASA tuyên bố số phận của ‘vua kính viễn vọng’ Hubble NASA tuyên bố số phận của 'vua kính viễn vọng' Hubble

NASA tuyên bố số phận của ‘vua kính viễn vọng’ Hubble

Bộ phận con quay hồi chuyển của kính viễn vọng -

NASA tuyên bố số phận của ‘vua kính viễn vọng’ Hubble

Bộ phận con quay hồi chuyển của kính viễn vọng –
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X