27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Nga công bố 24/3 là ngày quốc tang Nước uống, thực phẩm được cung cấp cho người dân Nga tham gia hiến máu cứu nạn nhân của vụ khủng bố.Nước uống, thực phẩm được cung cấp cho người dân Nga tham gia hiến máu cứu nạn nhân của vụ khủng bố.

Nước uống, thực phẩm được cung cấp cho người dân Nga tham gia hiến máu cứu nạn nhân của vụ khủng bố.Nước uống, thực phẩm được cung cấp cho người dân Nga tham gia hiến máu cứu nạn nhân của vụ khủng bố.

Nước uống, thực phẩm được cung cấp cho người dân Nga tham gia hiến máu cứu nạn nhân của vụ khủng bố.

Nước uống, thực phẩm được cung cấp cho người dân Nga tham gia hiến máu cứu nạn nhân của vụ khủng bố.

Nga công bố 24/3 là ngày quốc tang
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X