30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Cuộc hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (người đầu tiên bên trái hàng ngồi) chụp ảnh với một số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản của tại Moskva, Nga từ 17/6-8/7/1924.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (người đầu tiên bên trái hàng ngồi) chụp ảnh với một số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản của tại Moskva, Nga từ 17/6-8/7/1924.

Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) quyết tâm ra đi trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước – Cuộc hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc
Từ ngày 6/1 – 7/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc).
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X