29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024

thơ vui tặng Đại tá, Nv Ngô Vĩnh Bình

Nv Ngô Vĩnh Bình trên một ấn phẩm báo chí

thơ vui tặng Đại tá, Nv Ngô Vĩnh Bình

Nv Ngô Vĩnh Bình trên một ấn phẩm báo chí
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình (đeo kính) và nhà văn Đỗ Chu.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X