27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Ngọc cốt cá Voi lớn nhất Việt Nam ở đảo Lý Sơn hấp dẫn du khách Hai bộ xương của cá Voi được thiết kế uốn lượn như cái Voi đang bơi.

Hai bộ xương của cá Voi được thiết kế uốn lượn như cái Voi đang bơi.

Ngọc cốt cá Voi lớn nhất Việt Nam ở đảo Lý Sơn hấp dẫn du khách

Hai bộ xương của cá Voi được thiết kế uốn lượn như cái Voi đang bơi.

Ngọc cốt cá Voi lớn nhất Việt Nam ở đảo Lý Sơn hấp dẫn du khách
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X