tiểu thuyết Mùa hoa ban đẹp mãi của tác giả Nguyễn Thiện Thuật

Người chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Thiện Thuật, mãi còn Mùa hoa ban đẹp mãi - Tác giả: nhà văn Phùng Văn Khai
Người chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Thiện Thuật, mãi còn Mùa hoa ban đẹp mãi – Tác giả: nhà văn Phùng Văn Khai
Ông Nguyễn Quân – con trai Nhà văn Nguyễn Thiện Thuật làm việc với NXB về sách “Mùa Hoa Ban đẹp mãi”.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X