23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Người phụ nữ đứng ở nơi riêng khuất – Tác giả: Hồ Anh Thái Thanh Thủy (thứ ba từ trái) cùng đoàn làm phim Xin trả nợ người về Trịnh Công Sơn. Ảnh: TLNV

Thanh Thủy (thứ ba từ trái) cùng đoàn làm phim Xin trả nợ người về Trịnh Công Sơn. Ảnh: TLNV

Người phụ nữ đứng ở nơi riêng khuất

Thanh Thủy (thứ ba từ trái) cùng đoàn làm phim Xin trả nợ người về Trịnh Công Sơn. Ảnh: TLNV

Thanh Thủy (thứ ba từ phải) cùng đoàn làm phim về Văn Cao, 1994.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X