29.1 C
Vietnam, GF
Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024
Nguyễn Đình Toán: Trùng khơi hồn ảnh – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử 'Nam Đế Vạn Xuân' của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán).

Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử ‘Nam Đế Vạn Xuân’ của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán).

Nguyễn Đình Toán: Trùng khơi hồn ảnh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử ‘Nam Đế Vạn Xuân’ của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán).

Nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán)
Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử ‘Nam Đế Vạn Xuân’ của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán). – h2
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X