23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Nguyễn Đình Toán: Trùng khơi hồn ảnh – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử 'Nam Đế Vạn Xuân' của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán). - h2

Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử ‘Nam Đế Vạn Xuân’ của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán). – h2

Nguyễn Đình Toán: Trùng khơi hồn ảnh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử ‘Nam Đế Vạn Xuân’ của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán).

Toàn cảnh buổi ra mắt giới thiệu tiểu thuyết lịch sử ‘Nam Đế Vạn Xuân’ của nhà văn Phùng Văn Khai. (Ảnh: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán).
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X