Nhà báo Trần Mai Hạnh đột ngột qua đời Nhà báo Trần Mai Hạnh vừa đột ngột qua đời tại TP HCM

Nhà báo Trần Mai Hạnh vừa đột ngột qua đời tại TP HCM

Nhà báo Trần Mai Hạnh vừa đột ngột qua đời tại TP HCM

Nhà báo Trần Mai Hạnh vừa đột ngột qua đời tại TP HCM

Nhà báo Trần Mai Hạnh (thứ hai từ phải sang) và em trai Trần Mai Hưởng (thứ ba từ phải sang) trong chuyến đi dài ngày thăm lại các đồng nghiệp cũ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X