29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Nhà du hành vũ trụ Nga lập kỷ lục 1.000 ngày sống trong không gian Nhà du hành vũ trụ Nga lập kỷ lục 1.000 ngày sống trong không gian

Nhà du hành vũ trụ Nga lập kỷ lục 1.000 ngày sống trong không gian

Nhà du hành vũ trụ Nga lập kỷ lục 1.000 ngày sống trong không gian

Nhà du hành vũ trụ Nga lập kỷ lục 1.000 ngày sống trong không gian

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X