Nhà thơ Lê Kim – Người chiến sĩ Điện Biên nay đã như một vầng mây trắng – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai Nhà thơ Lê Kim - Người chiến sĩ Điện Biên nay đã như một vầng mây trắng - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Nhà thơ Lê Kim – Người chiến sĩ Điện Biên nay đã như một vầng mây trắng – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Nhà thơ Lê Kim - Người chiến sĩ Điện Biên nay đã như một vầng mây trắng - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Nhà thơ Lê Kim – Người chiến sĩ Điện Biên nay đã như một vầng mây trắng – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Tượng đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X