27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Nhà văn Dũng Hà: Sông cạn mây bay – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà (phải) và Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương

Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà (phải) và Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương

Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà (phải) và Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương

Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà (phải) và Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương

Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà tại Điện Biên
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X