29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh ‘Điện Biên Phủ-Điểm hẹn lịch sử’ Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh 'Điện Biên Phủ-Điểm hẹn lịch sử'

Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh ‘Điện Biên Phủ-Điểm hẹn lịch sử’

21.000 xe đạp thồ, 261.500 dân công cùng các loại ôtô, tàu, thuyền, lừa, ngựa… ngày đêm vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược lên mặt trận Điện Biên Phủ.

Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh ‘Điện Biên Phủ-Điểm hẹn lịch sử’

21.000 xe đạp thồ, 261.500 dân công cùng các loại ôtô, tàu, thuyền, lừa, ngựa… ngày đêm vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược lên mặt trận Điện Biên Phủ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X