30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024

Tác giả Bảo Thơ làm việc về xuất bản sách Phùng Văn Khầu.

Ba lô, áo trấn thủ và Huy hiệu Bác Hồ của anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu tại Bảo tàng Pháo binh.

Tác giả Bảo Thơ làm việc về xuất bản sách Phùng Văn Khầu.

Tác giả Bảo Thơ tại tư gia anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu
Tác giả Bảo Thơ 2
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X