29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Ninh Thuận: Phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia thuộc di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận: Phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia thuộc di sản văn hóa Chăm

Ninh Thuận: Phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia thuộc di sản văn hóa Chăm

Ninh Thuận: Phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia thuộc di sản văn hóa Chăm

Ninh Thuận: Phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia thuộc di sản văn hóa Chăm

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận giới thiệu Bảo vật quốc gia bia Hòa Lai.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X