29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Núi lửa ở Nam Cực phun vàng thật mỗi ngày Núi lửa ở Nam Cực phun vàng thật mỗi ngày

Núi lửa ở Nam Cực phun vàng thật mỗi ngày

Núi lửa Erebus đã hoạt động hơn 50 năm qua.

Núi lửa ở Nam Cực phun vàng thật mỗi ngày

Núi lửa Erebus đã hoạt động hơn 50 năm qua.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X