23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Núi lửa ở Nam Cực phun vàng thật mỗi ngày Núi lửa Erebus đã hoạt động hơn 50 năm qua.

Núi lửa Erebus đã hoạt động hơn 50 năm qua.

Núi lửa Erebus đã hoạt động hơn 50 năm qua.

Núi lửa Erebus đã hoạt động hơn 50 năm qua.

Núi lửa ở Nam Cực phun vàng thật mỗi ngày
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X