27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Phạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng – nhạc – văn hạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng - nhạc – văn

hạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng – nhạc – văn

Nghi thức hầu đồng được chụp lại dưới thời Pháp thuộc.

hạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng – nhạc – văn

Động Đình Thánh Thủy Văn, in trong Văn chầu – Các bài văn chầu đủ các vị, xuất bản năm 1929, trích trong tác phẩm.
TS. Lê Y Linh, tác giả của cuốn Phạm Văn Kiêm và Trăm năm Hầu bóng – Nhạc – Văn.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X