23.1 C
Vietnam, GF
Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024
Phạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng – nhạc – văn Cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm và bản chầu văn kinh điển. Ảnh Trung tâm Âm nhạc truyền thống Thăng Long

Cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm và bản chầu văn kinh điển. Ảnh Trung tâm Âm nhạc truyền thống Thăng Long

Nghi thức hầu đồng được chụp lại dưới thời Pháp thuộc.
TS. Lê Y Linh, tác giả của cuốn Phạm Văn Kiêm và Trăm năm Hầu bóng – Nhạc – Văn.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X