27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Phát hiện cấu trúc ‘kho thiêng’ tại di tích An Phú Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát hiện cấu trúc ‘kho thiêng’ tại di tích An Phú
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X