23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Phát hiện viên mưa đá khổng lồ gần 18cm, to hơn cả bàn tay Viên mưa đá khổng lồ này vẫn chưa lớn bằng những viên mưa đá đã ghi nhận ở Mỹ năm 2010.

Viên mưa đá khổng lồ này vẫn chưa lớn bằng những viên mưa đá đã ghi nhận ở Mỹ năm 2010.

Phát hiện viên mưa đá khổng lồ gần 18cm, to hơn cả bàn tay

Viên mưa đá khổng lồ này vẫn chưa lớn bằng những viên mưa đá đã ghi nhận ở Mỹ năm 2010.

Nó có kích thước 17,78cm.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X