29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến sự di cư của con người thời tiền sử Phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến sự di cư của con người thời tiền sử

Phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến sự di cư của con người thời tiền sử

Đồ họa cho thấy các tuyến đường được những người di cư đầu tiên xuyên lục địa Á-Âu và châu Mỹ ưa thích nhất.

Phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến sự di cư của con người thời tiền sử

Biết được nơi con người lần đầu tiên đặt chân tới ngoài cái nôi tiến hóa của loài người cho chúng ta biết tổ tiên của chúng ta có khả năng thích nghi như thế nào
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X