23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Phát huy các nguồn lực kinh tế, đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Trình diễn vận hành máy bay không người lái phun thuốc, phân bón trên đồng ruộng tại ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Trình diễn vận hành máy bay không người lái phun thuốc, phân bón trên đồng ruộng tại ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Trình diễn vận hành máy bay không người lái phun thuốc, phân bón trên đồng ruộng tại ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Trình diễn vận hành máy bay không người lái phun thuốc, phân bón trên đồng ruộng tại ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Thành phố Vị Thanh – Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Hậu Giang.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X