23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Phùng Văn Khai như tôi biết – Tác giả: Nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Trọng Nguyên Nhà văn Phùng Văn Khai và dịch giả Nguyễn Trọng Nguyên trong chuyến đi điền dã tại Bắc Giang

Nhà văn Phùng Văn Khai và dịch giả Nguyễn Trọng Nguyên trong chuyến đi điền dã tại Bắc Giang

Phùng Văn Khai như tôi biết - Tác giả: Nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Trọng Nguyên

Nhà văn Phùng Văn Khai và dịch giả Nguyễn Trọng Nguyên trong chuyến đi điền dã tại Bắc Giang

dịch giả Nguyễn Trọng Nguyên (ngoài cùng bên trái) trong chuyến đi điền dã tại Bắc Giang
Nhà văn Phùng Văn Khai dvà ịch giả Nguyễn Trọng Nguyên trong cuộc Tọa đàm về lịch sử.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X