23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Quang cảnh buổi Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. (

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. (

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. (

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII.
Quang cảnh buổi Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X