27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Quảng Ninh hướng tới thành trung tâm du lịch quốc tế và kinh tế biển Quảng Ninh hướng tới thành trung tâm du lịch quốc tế và kinh tế biển

Quảng Ninh hướng tới thành trung tâm du lịch quốc tế và kinh tế biển

Quảng Ninh hướng tới thành trung tâm du lịch quốc tế và kinh tế biển

Quảng Ninh hướng tới thành trung tâm du lịch quốc tế và kinh tế biển

Quảng Ninh đang thực hiện lộ trình đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch quốc tế và kinh tế biển với tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm trên 10%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 19.000 – 20.000 USD…
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X