29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế trong nhóm dẫn đầu cả nước Tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 1/2024 của Quảng Ninh ước tăng 8,79%.

Tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 1/2024 của Quảng Ninh ước tăng 8,79%.

Tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 1/2024 của Quảng Ninh ước tăng 8,79%.

Tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) quý 1/2024 của Quảng Ninh ước tăng 8,79%.

Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế trong nhóm dẫn đầu cả nước
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X