30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Quốc hiệu Việt Nam khẳng định vị thế độc lập và chủ quyền đất nước Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa trình bày tham luận tại hội thảo.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa trình bày tham luận tại hội thảo.

Đối với Thừa Thiên-Huế, nơi khai sinh Quốc hiệu Việt Nam, các công trình nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ các giá trị về lịch sử, văn hóa mà nhiều thế hệ tiền nhân đã xây đắp nên.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa trình bày tham luận tại hội thảo.

Đối với Thừa Thiên-Huế, nơi khai sinh Quốc hiệu Việt Nam, các công trình nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ các giá trị về lịch sử, văn hóa mà nhiều thế hệ tiền nhân đã xây đắp nên.
Quốc hiệu Việt Nam khẳng định vị thế độc lập và chủ quyền đất nước
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X