Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Định hướng tổ chức không gian du lịch đặt mục tiêu phát triển không gian du lịch Việt Nam gồm: 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch.

1 min 14 - Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

2 min 15 - Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 3 min 16 - Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 4 min 16 - Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 5 min 16 - Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 6 min 13 - Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024.

Định hướng tổ chức không gian du lịch đặt mục tiêu phát triển không gian du lịch Việt Nam gồm: 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch; hình thành hệ thống các Khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây