23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Quy hoạch không gian biển quốc gia mang tầm nhìn chiến lược Khu kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000ha, trong đó phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha.

Khu kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000ha, trong đó phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha.

Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 kinh tế biển chiếm từ 41-42% tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP).

Khu kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000ha, trong đó phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha.

Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 kinh tế biển chiếm từ 41-42% tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP).
Cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) được đầu tư đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển của địa phương.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X