Quy hoạch thành phố Nha Trang gồm 14 phân khu Quy hoạch thành phố Nha Trang gồm 14 phân khu

Quy hoạch thành phố Nha Trang gồm 14 phân khu

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 đã được phê duyệt.

Quy hoạch thành phố Nha Trang gồm 14 phân khu

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 đã được phê duyệt.
Quy hoạch Nha Trang phát triển về phía Tây với việc nhập hơn 1.300ha của huyện Diên Khánh vào.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X