Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn: Bài 1: Tạo không gian phát triển mới Ông Trần Mạnh Thuần, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn cho rằng, quy hoạch tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Mạnh Thuần, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn cho rằng, quy hoạch tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh.

Phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn: Bài 1: Tạo không gian phát triển mới
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X