30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là kim chỉ nam cho Đồng Nai bứt phá Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang ưu tiên lựa chọn công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp và trí tuệ nhân tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang ưu tiên lựa chọn công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp và trí tuệ nhân tạo.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là kim chỉ nam cho Đồng Nai bứt phá

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang ưu tiên lựa chọn công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp và trí tuệ nhân tạo.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là kim chỉ nam cho Đồng Nai bứt phá
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng đóng góp ý kiến để quy hoạch của tỉnh, tạo sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X