23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là kim chỉ nam cho Đồng Nai bứt phá Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị liên quan cập nhật đồng bộ, thống nhất quy hoạch vì mục tiêu phát triển chung.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị liên quan cập nhật đồng bộ, thống nhất quy hoạch vì mục tiêu phát triển chung.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là kim chỉ nam cho Đồng Nai bứt phá
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng đóng góp ý kiến để quy hoạch của tỉnh, tạo sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X