30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Armenia.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Armenia.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X