27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Armenia.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Armenia.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Armenia.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Armenia.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X