23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Nhật Bản trình Quốc thư Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trình Quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trình Quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trình Quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trình Quốc thư lên Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Ito Naoki
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X