23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
‘Rừng Mắm’ của nhà văn Bình Nguyên Lộc có gì đặc biệt? Bình Nguyên Lộc (1914 - 1987) tên thật là Tô Văn Tuấn, là nhà văn lớn, nhà văn hóa Nam bộ chuyên nghiên cứu về dân tộc học, ngôn ngữ và cổ văn.

Bình Nguyên Lộc (1914 – 1987) tên thật là Tô Văn Tuấn, là nhà văn lớn, nhà văn hóa Nam bộ chuyên nghiên cứu về dân tộc học, ngôn ngữ và cổ văn.

Bình Nguyên Lộc (1914 - 1987) tên thật là Tô Văn Tuấn, là nhà văn lớn, nhà văn hóa Nam bộ chuyên nghiên cứu về dân tộc học, ngôn ngữ và cổ văn.

Bình Nguyên Lộc (1914 – 1987) tên thật là Tô Văn Tuấn, là nhà văn lớn, nhà văn hóa Nam bộ chuyên nghiên cứu về dân tộc học, ngôn ngữ và cổ văn.

‘Rừng Mắm’ của nhà văn Bình Nguyên Lộc có gì đặc biệt?
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X