23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Sạt lở, sụp lún ở U Minh Thượng Người dân tại các khu vực sạt lở mong chính quyền địa phương nhanh chóng có biện pháp khắc phục hoạt động giao thông và trao đổi hàng hóa, nông sản thuận lợi hơn.

Người dân tại các khu vực sạt lở mong chính quyền địa phương nhanh chóng có biện pháp khắc phục hoạt động giao thông và trao đổi hàng hóa, nông sản thuận lợi hơn.

Đường tỉnh 965 có 77 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 2,3 km

Người dân tại các khu vực sạt lở mong chính quyền địa phương nhanh chóng có biện pháp khắc phục hoạt động giao thông và trao đổi hàng hóa, nông sản thuận lợi hơn.

Căn nhà của Bà Phạm Thị Ngọt bị sập do sạt lở.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X