24.4 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tác giả Bảo Tân Tác giả Bảo Tân - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - vansudia.net

Tác giả Bảo Tân – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam – vansudia.net

Tác giả Bảo Tân

Năm sinh / Date of birth: 1977 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hai Chau District, Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 264 8857 Email: artbtandn@gmail.com
– 2004: Tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa tạo hình, Trường Đại học Nghệ thuật Huế.
Graduated from Hue College of Arts in 2004.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Đơn vị công tác: Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng.
– Tham gia các triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

Bảo Tân – Tác phẩm Sinh tồn / Survival.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X