23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024

1

Tác giả Đặng Thị Phượng

Đặng Thị Phượng Niểm tin của biển / Belief of sea
Sơn mài / Lacquer 80cm x 120cm

Tác giả Đặng Thị Phượng – Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – vansudia.net
Đặng Thị Phượng- Tác phẩm  Nguyện cầu / Pray
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X